Zpět na hlavní stránky:

Myrciaria phitrantha ESALQ

Velmi vzácný druh jaboticaby s červenými plody. Údajně má mít mezi myrciariemi nejchutnější plody.Rostlinu jsem získal od sběratele ze Slovenska v červnu 2016.

Fotka rostliny ze září 2016:

Fotka rostliny z dubna 2017: 

Rostlina strávila léto 2017 na zahradě, růst je velmi dobrý. Fotka z poloviny září 2017: 

Další informace: