Zpět na hlavní stránky:

Myrciaria sp. Escarlate

Jedná se také o velmi vzácnou hybridní Myrciarii. Mělo by jít o křížence M. aureana a M.cauliflora. Měla by být nižšího vzrůstu a ochotně plodící již v menší velikosti.

Rostlinu jsem získal ze semen od pěstitele z Brazílie v dubnu 2014. Semena přišla již naklíčená a rostlinky vyrostly v rozmezí 1-4 týdnů. Klíčivost byla neuvěřitelných 100%.


Růst je zatím dobrý, ale jako asi u všech Myrciarií velmi pomalý. 

Rostlina v říjnu 2014: 

Tento druh roste zatím dobře. Rostlina v listopadu 2015:

V únoru 2016 začíná rostlina dost bujně růst. Fotky nových výhonů: 

Tento druh roste z myrciárií určitě nejlépe, roli může hrát i "protekční" umístění na slunci přímo za sklem okna.

Fotka mých dvou rostlin z dubna 2016:

Rostlina velmi dobře roste (na rozdíl od jiných myrciarií). Fotka ze září 2016: 

Jednu rostlinu jsem měl přes léto 2016 na zahradě, druhou uvnitř. Růst byl u obou podobný. Pěstovaná venku má ale listy zbarvené do žlutozelena oproti syté zeleni druhé rostliny. To bude ale asi dáno pouze rychlejším vymíváním živin při deštích a zálivce hadicí.

Na jaře 2017 jsem jednu rostlinu prodal, zbývající strávila léto opět na zahradě.

Fotka z poloviny září 2017:

Na začátku léta 2018 jsem ke svému nadšení objevil poupátka na kmeni této rostliny. Fotka květů a poupat z července 2018: