Zpět na hlavní stránky:

Eugenia observa

Druh Eugenie původem z Brazílie, který má menší červené plody. Ty jsou údajně velmi chutné.Semena jsem získal v říjnu 2015 od pěstitele z Kalifornie, kterému již tento druh přináší plody. On sám měl rostliny ze semen z Brazílie.Klíčení začalo až v únoru 2016. 

Fotka klíčící rostlinky:

Rostlina roste velmi dobře. Fotka z dubna 2017: 

Fotka rostliny pořízená při stěhování ze zahrady dovnitř v polovině září 2017: 

Tato Eugenie začala na začátku prosince 2017 ve věku necelých dvou let kvést. 

Fotka ze začátku prosince 2017: 

Další informace: